Białoruś

Białoruś – malowniczy kraj o bogatej historii i kulturze. Od dawna słynie z niezwykle pięknej przyrody, średniowiecznych zamków i dworków, kościołów i cerkwi.

Zapoznamy Państwa z Brześciem – jedną z najstarszych miejscowości nad Bugiem, zwiedzimy zabytkowy zespół parkowo-zamkowy Radziwiłłów z XVI wieku – zamek w Mirze, zobaczymy rezydencję rodową rodu Radziwiłłów w Nieświeżu. Odkryjemy dla siebie stolicę Białorusi – Mińsk – jedno z najbardziej iluminowanych na co dzień miast w Europie.

A także poznamy wyjątkowe miasta Białorusi – WitebskPołock, i takie ważne miasta dla Polaków jak Grodno i Lidę

BIAŁORUŚ BEZ WIZY
Cena od: 465 zł
BIAŁORUŚ BEZ TAJEMNIC
Cena od: 1250 zł
MIŃSK – DUDUTKI – MIR – NIEŚWIEŻ
Cena od: 950 zł