O Firmie

Firma Wish To Travel Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

Tytuł projektu:
„Wzrost rozpoznawalności marki Wish To Travel na rynku międzynarodowym przez realizację Branżowego Programu Promocji”

 

Nazwa beneficjenta: Wish To Travel Sp. z o. o.

Wartość projektu: 330 256,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 223 920,00 PLN

 

Celem projektu jest promocja marki Wish To Travel oraz Marki Polskiej Gospodarki, a także turystyki zdrowotnej w Polsce dla turystów i touroperatorów z rynków wschodnich tj. Rosji i Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. Beneficjent przedstawi  zagranicznym odbiorcom ofertę usług dotyczących turystyki prozdrowotnej i medycznej.

 

Realizacja projektu spowoduje, że z każdym kolejnym rokiem zwiększona będzie wartość sprzedaży usług turystycznych o znaczeniu prozdrowotnym i medycznym, a także rozszerzona zostanie działalność gospodarcza firmy drogą powiększenia oferty i wprowadzenia do sprzedaży kolejnych, atrakcyjnych rynkowo usług. Beneficjent planuje do 2021 r. podpisać 12 kontraktów handlowych oraz osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów na eksport/będących przedmiotem Projektu na poziomie około 6 147 484,79 zł, a także poszerzyć wiedzę biznesową dotyczącą relacji z kontrahentami zagranicznymi.