Białoruś

Białoruś – malowniczy kraj o bogatej historii i kulturze. Od dawna słynie z niezwykle pięknej przyrody, średniowiecznych zamków i dworków, kościołów i cerkwi.

Zapoznamy Państwa z Brześciem – jedną z najstarszych miejscowości nad Bugiem, zwiedzimy zabytkowy zespół parkowo-zamkowy Radziwiłłów z XVI wieku – zamek w Mirze, zobaczymy rezydencję rodową rodu Radziwiłłów w Nieświeżu. Odkryjemy dla siebie stolicę Białorusi – Mińsk – jedno z najbardziej iluminowanych na co dzień miast w Europie.

A także poznamy wyjątkowe miasta Białorusi – WitebskPołock, i takie ważne miasta dla Polaków jak Grodno i Lidę

WYCIECZKA DO MUZEUM SZTUKI I RZEMIOSŁA LUDOWEGO „DUDUTKI”
Cena od: 30 €
WIECZORNY SPACER PO MIŃSKU
Cena od: 15 €
MIŃSK – DUDUTKI – MIR – NIEŚWIEŻ
Cena od: 950 zł